NIEUWS


27 oktober 2021 AlgemeenNieuws

Beste Patiënt van Huisartsenpraktijk Het Ambacht,

Afgelopen juni heeft het cliëntenpanel enkele enquêtes ingevuld.  Graag willen wij u laten weten dat wij enorm blij zijn met de vele cliënten die de enquêtes van juni hebben ingevuld. Wij kunnen ons voorstellen dat u ook nieuwsgierig bent naar de uitslag van de enquêtes en welke acties er ondernomen worden naar aanleiding van de uitslag. Door onderstaande knop te gebruiken, gaat u naar de opsomming van de belangrijkste bevindingen.

Er zijn 2 enquêtes geweest. 1 ten bate van het wijksamenwerkingsverband en 1 ten bate van onze praktijkaccreditatie. Wij hebben de enquêtes met veel interesse gelezen en zullen de algemene uitslagen hieronder delen. De uitslagen van de persoonlijke vragenlijsten hebben wij zeker ook goed bestudeerd en onze lering uit getrokken. We hebben de leerpunten meegenomen in teamvergaderingen en proberen verbeterpunten door te voeren.

Namens alle zorgverleners van huisartsenpraktijk het Ambacht hartelijk dank voor al uw input.

Terugkoppelingsbrief panelleden wijksamenwerkingsverband

Patiënten vragenlijst betreffende de praktijkaccreditatie

Cliëntenpanel


Copyright © 2019 - Praktijk Het Ambacht