UPDATE – Informatie over coronavirus

14 maart 2020

DE HUISARTSEN IN ALPHEN AAN DEN RIJN WERKEN MOMENTEEL INTENSIEF EN EENDRACHTIG SAMEN OM DE LOKALE GEZONDHEIDSZORG ZO GOED MOGELIJK TE BORGEN TIJDENS DE CRISIS MET HET CORONAVIRUS. LEES HIER EEN GEMEENSCHAPPELIJKE BOODSCHAP NAMENS ALLE HUISARTSEN.

In de regio Wuhan in China startte in december 2019 een uitbraak van een coronavirus. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. De meeste patiënten met dit virus hebben koorts en luchtwegklachten. In sommige gevallen kan het coronavirus longontsteking geven.

Voorkom besmetting

Voorkom besmetting met virussen:

·       Was regelmatig uw handen.

·       Nies en hoest in uw elleboog.

·       Gebruik papieren zakdoekjes.

·       Geef geen handen.

·       Voorkom het aanraken van uw gezicht.

·       Vermijd zo veel als mogelijk sociale contacten.

·       Volg aanwijzingen van zorgverleners en de overheid op.

Blijf thuis bij klachten

Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met ons als klachten verergeren. Om de continuïteit van zorg te garanderen zullen wij de komende tijd streng selecteren wie beoordeeld moeten worden op het spreekuur of door middel van een visite.

Spoedeisende zorg heeft momenteel de prioriteit. Daarnaast doen we er alles aan om uw en ons besmettingsrisico te minimaliseren. Normale (niet-spoedeisende) zorg wordt  zo veel mogelijk telefonisch, eventueel via beeldbellen, verleend. U kunt ons altijd bellen, ook met niet spoedeisende vragen. U krijgt dan adviezen van onze doktersassistente of een telefonische afspraak met de dokter. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van de mogelijkheid om een e-consult aan te vragen via mijngezondheid.net. Alléén indien een fysieke beoordeling naar mening van de huisarts noodzakelijk is zullen we een afspraak op het spreekuur maken.

U kunt de praktijk alleen binnenkomen op afspraak. Kom dus niet zonder afspraak naar de praktijk toe. Dit doen wij om onszelf en uzelf te beschermen tegen besmetting met het coronavirus.

Wij werken intensief samen met collega-huisartsen, de ziekenhuizen, de huisartsenpost in de veiligheidsregio. Wij staan onder instructie om deze uitzonderlijke maatregelen te treffen. Wij vragen om uw begrip.

Coronatesten

We worden veel gebeld door patiënten die op het coronavirus willen worden getest of van wie de werkgever verzoekt om coronatesten.

Op dit moment worden coronatesten alleen gedaan bij patiënten met ernstige klachten én die tot een risicogroep behoren.

Werkgevers kunnen in uitzonderlijke gevallen beslissen tot testen van personeel. Dit gebeurt dan altijd in overleg met de GGD en de bedrijfsarts. Dit is geen taak voor de huisarts!

Zelftest

Vraagt u zich af of u besmet bent met het coronavirus? Doe dan onderstaande test en volg de adviezen van de test op.

https://www.moetiknaardedokter.nl/corona-test

Mondkapjes

In de zorg is op dit moment een groot tekort aan zogenaamde “persoonlijke beschermingsmiddelen” zoals mondkapjes. Mocht u thuis nog mondkapjes hebben liggen, of kent u iemand die nog mondkapjes heeft liggen, dan ontvangen wij die graag van u om onszelf adequaat te kunnen beschermen tijdens zorghandelingen. Alvast hartelijk dank!

Overige vragen

Voor andere vragen en antwoorden kunt u kijken op de website van het RIVM of bellen met het door de overheid ingestelde telefoonnummer 0800-1351 (gratis).

Dear sir, madam,

Due to the corona-outbreak, you are obliged to call first before you are allowed to enter this building.

You can’t enter without an appointment!

The main reason is to prevent spreading of the corona-virus.

If you have a cold, coughing or fever: stay at home. If these symptoms get worse, please call us. The medical team will give you the right advice.

These rules apply to all caregivers in this centre.

Telephone number: +31 (0)172 – 438 635

To give you the best care, help us and call first!

Copyright © 2019 - Praktijk Het Ambacht