SUGGESTIES, KLACHTEN EN COMPLIMENTEN

Suggesties en Complimenten

Laat het ons weten als u een suggestie heeft om onze praktijk beter te maken.
Complimenten ontvangen wij natuurlijk ook graag! We weten dan dat we een goede koers varen.

Klachten

Alle medewerkers streven ernaar om u de beste zorg te verlenen. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Als u een klacht heeft, blijf er dan niet mee rondlopen.
Wij stellen het op prijs wanneer u uw onvrede eerst met ons bespreekt. Onze ervaring is dat in een gesprek met de zorgverlener uw onvrede meestal wordt opgelost.

Vindt u dit lastig dan kunt u uw klacht schrifteljk aan ons kenbaar maken. Lever uw klacht in gesloten enveloppe in bij de assistente. U kunt ook gebruik maken van onderstaand formulier. U kunt uw klacht of suggestie anoniem aan ons doorgeven, het invullen van uw personalia is dus niet verplicht. Als u uw personalia wel invult zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen zodat we samen met u naar een passende oplossing kunnen zoeken.

Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website: www.skge.nl. In de praktijk zijn folders van de SKGE  voor u beschikbaar.

Als u er met uw zorgverlener en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris echt niet uit komt, kunt u uw klacht voorleggen aan de geschillencommissie. Het oordeel van de geschillencommissie is bindend. Meer informatie over de werkwijze van de geschillencommissie vindt u op www.skge.nl

Vul hieronder het contactformulier in.

Copyright © 2019 - Praktijk Het Ambacht