HUISREGELS PRAKTIJK HET AMBACHT

Wij willen een praktijk zijn met een welkome sfeer, waar de patiënt in vertrouwde en deskundige handen is. Om dat te bereiken hanteren we de volgende huisregels:
 1. We behandelen elkaar met respect.
 1. De assistente vraagt, op verzoek van de huisarts, naar de reden van uw komst en stelt aan aantal vragen om uw hulpvraag duidelijk te krijgen. Triage zorgt ervoor dat u als patiënt de juiste zorg krijgt op het juiste moment bij de juiste hulpverlener.
 1. Wij hanteren een consult per klacht. Wilt u meer bespreken kunt u dit aangeven.
 1. Indien u niet op uw afspraak verschijnt zonder tijdig (24 uur van te voren) af te zeggen, behouden wij ons het recht voor u een factuur voor het wegblijftarief te sturen. Dit wordt niet door de verzekering vergoed en moet u dus zelf betalen.
 1. Alle medewerkers van praktijk Het Ambacht gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. Onderling overleg vindt plaats indien dit nodig is.
 1. Wij houden ons aan de richtlijnen van de beroepsgroep bij het verstrekken van vertrouwelijke gegevens aan derden. Dit betekent:
   • dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt.
   • dat er bij doorverwijzing naar andere behandelaars in principe alleen gegevens verstrekt worden die relevant zijn voor de betreffende behandeling.
   • er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf of voor anderen) en/of de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is.
 1. Heeft u een compliment, een klacht of een andere suggestie kunt u gebruik maken van het formulier op de website.

Copyright © 2019 - Praktijk Het Ambacht