CLIËNTENPANEL

Cliëntenpanel Huisartsenpraktijk Het Ambacht

Uw mening telt!

De zorgverleners binnen Huisartsenpraktijk het Ambacht vinden contacten met cliënten en de mening van cliënten  belangrijk. Uw ervaringen en wensen over bepaalde zaken zijn belangrijk voor het leveren van goede zorg. Daarom bestaat er een digitaal cliëntenpanel.

Waarom een cliëntenpanel?

Door deel te nemen aan het digitale cliëntenpanel kunt u uw mening geven over stellingen of antwoorden geven op vragen die u circa twee keer per jaar per e-mail krijgt toegestuurd. Door het delen van uw ervaringen en wensen wordt een beter beeld gevormd van wat er onder de cliënten leeft. Zo kunt u mede invloed uitoefenen op de kwaliteit van de zorg en de dienstverlening binnen de praktijk.

Hoe werkt een cliëntenpanel?

Aan de panelleden wordt een korte vragenlijst of stelling voorgelegd over een veelvoud van onderwerpen. Dit kan de kwaliteit van zorg betreffen, de samenwerking, de informatie, bepaalde voorzieningen, patiëntveiligheid e.d. De reacties worden meegenomen in het beleid van Huisartsenpraktijk het Ambacht

Bescherming van uw gegevens

Indien u deelneemt aan dit digitale cliëntenpanel worden uw persoonlijke gegevens uiteraard beschermd. Wij vragen van u uw naam, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. De door u verstrekte informatie wordt door praktijk Het Ambacht opgeslagen en beheerd. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening en niet aan derden ter beschikking gesteld. U kunt uw gegevens altijd laten wijzigen of laten verwijderen uit het bestand.

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of de assistente. Wilt u zich ook aanmelden voor dit cliëntenpanel dan staat hieronder hoe u dit kunt doen.

Meld u aan voor het cliëntenpanel

Copyright © 2019 - Praktijk Het Ambacht