SPREEKUUR PRAKTIJKVERPLEEGKUNDIGE

De praktijkverpleegkundige Fred de Lange houdt op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag spreekuur.

Hij doet de begeleiding van patiënten met astma en COPD. Daarnaast verricht hij de controles van patiënten met diabetes, hart- en vaatziekten of risicofactoren die daartoe aanleiding kunnen geven, zoals hoge bloeddruk, een te hoog cholesterol of gewicht.

Fred maakt het ook mogelijk om in de praktijk de longfunctie (spirometrie) van patiënten te meten en instructies te geven over de inhalatie van de voorgeschreven medicijnen. Verder heeft hij een rol in de begeleiding van ouderen en chronisch zieken in de thuissituatie. Wij hopen op die manier onze zorg over de hele breedte nog beter op de patiënt af te stemmen.

Het spreekuur van de praktijkverpleegkundige is uitsluitend op afspraak.

Praktijkverpleegkundige:
Fred de Lange

Copyright © 2019 - Praktijk Het Ambacht