Praktijkaccreditatie behaald

16 maart 2022

Op 16 maart 2022 hebben het het proces van de NHG praktijkaccreditatie succesvol mogen afronden.

Een intensief en leerzaam proces wat wij als team met elkaar hebben doorlopen. In het afgelopen jaar hebben we met elkaar de hele praktijk nagelopen. Fysiek zijn alle kastjes doorgelicht, en procesmatig alle protocollen en afspraken geëvalueerd. Het cliëntenpanel heeft een belangrijke bijdrage geleverd door de enquêtes in grote getalen in te vullen. We hebben er veel nuttige feedback op verkregen waarvoor onze dank.

Als team zijn we trots op wat we hebben bereikt. En onze speciale dank gaat uit naar Ineke Blooijs, onze praktijkmanager. Zonder haar energie en aansturing hadden we dit nooit zo vlot kunnen afronden.

 

Copyright © 2019 - Praktijk Het Ambacht