NIEUWS


28 november 2023 Geen categorie

Onze praktijkondersteunster GGZ, mw Marthe de Raad, komt terug van haar zwangerschapsverlof.

We zijn dankbaar daar mw. Rachida Aynan tijdens het verlof van mw Marthe de Raad ons team heeft ondersteund. Zij heeft met veel plezier bij ons gewerkt en zal binnenkort aan een nieuwe uitdaging beginnen..

Mw Marthe de Raad is aanwezig op maandag en woensdagmiddag. U kunt via de assistente een afspraak met haar maken.

 

 14 september 2023 Geen categorie

Op woensdag 18 oktober  hebben wij j aan patiënten met medische indicatie de jaarlijkse griepvaccinatie en de 5-jaarlijkse pneumokokkenvaccinatie gegeven.

Heeft u dit gemist en wilt u wel een vaccinatie ontvangen. Neemt u dan contact op met de assistente. Zij kan, als u in aanmerking komt voor de vaccinatie, direct een afspraak met u maken.

Heeft u wel een uitnodiging ontvangen maar wilt u geen vaccinatie dan stellen we het op prijs als u ons dit bericht.

 

 16 maart 2022 Geen categorie

Op 16 maart 2022 hebben het het proces van de NHG praktijkaccreditatie succesvol mogen afronden.

Een intensief en leerzaam proces wat wij als team met elkaar hebben doorlopen. In het afgelopen jaar hebben we met elkaar de hele praktijk nagelopen. Fysiek zijn alle kastjes doorgelicht, en procesmatig alle protocollen en afspraken geëvalueerd. Het cliëntenpanel heeft een belangrijke bijdrage geleverd door de enquêtes in grote getalen in te vullen. We hebben er veel nuttige feedback op verkregen waarvoor onze dank.

Als team zijn we trots op wat we hebben bereikt. En onze speciale dank gaat uit naar Ineke Blooijs, onze praktijkmanager. Zonder haar energie en aansturing hadden we dit nooit zo vlot kunnen afronden.

 


Copyright © 2019 - Praktijk Het Ambacht